چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • ساعت : ۱۳:۱۱:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ 
  • کد خبر : ۲۹۸۲
بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت فیال كار در خیابان 28 متر ی رسالت
بازدید آقای شهردار از روند پیشرفت فیال کار در خیابان 28 متر ی رسالت
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.6.0
    V5.6.6.0