چهارشنبه, 1 آبان 1398

عنوان : رنگ امیزی جداویل و سرعت گیر ها ومعابر در سطح شهر توسط شهرداری
کد خبر : ۲۹۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۱۱:۷:۳۰


بازگشت           چاپ چاپ         
 
پورتال شهرداری عجب شير